“GAZ” 汽车厂有限责任公司 (ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»)
公司

“GAZ” 汽车厂有限责任公司 (ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»)


  • 城市概况

  • 企业类型: 制造商
  • 国家注册号码: 1045206907877
  • 成立年: 2004
  • 资产 (卢布): 59,793,000,000
  • 员工总数: 6,780
  • 主要产品: 桥车,卡车
  • 总经理: 索罗金·瓦迪姆·尼古拉耶维奇 (Сорокин Вадим Николаевич)
  • 联系


按行业分公司:

按省州分公司:

按区域分公司:

按城市分公司:

俄中友好城市公司合作网