Escom科制集团公营公司 (ОАО «Научно-производственный концерн «Эском»)
公司

Escom科制集团公营公司 (ОАО «Научно-производственный концерн «Эском»)


  • 城市概况

  • 企业类型: 制造商
  • 国家注册号码: 1022601949017
  • 成立年: 1998
  • 资产 (卢布): 5,060,000,000
  • 员工总数: 1,500
  • 主要产品: 药品
  • 总经理: 沃多拉金·安德烈·阿纳托利耶维奇 (Водолазкин Андрей Анатольевич)
  • 联系


按行业分公司:

按省州分公司:

按区域分公司:

按城市分公司:

俄中友好城市公司合作网