Askold上市公司 (ПАО «Аскольд»)
公司

Askold上市公司 (ПАО «Аскольд»)

发布在: 管道, 滨海边疆区

  • 城市概况

  • 企业类型: 制造商
  • 国家注册号码: 1022500508128
  • 成立年: 1992
  • 资产 (卢布): 1,628,000,000
  • 员工总数: 740
  • 主要产品: 管件
  • 总经理: 谢苗诺夫·安德烈·帕夫洛维奇 (Семёнов Андрей Павлович)
  • 联系


按行业分公司:

按省州分公司:

按区域分公司:

按城市分公司:

俄中友好城市公司合作网