Arconic SMZ 股份公司 (АО «Арконик СМЗ»)
公司

Arconic SMZ 股份公司 (АО «Арконик СМЗ»)


  • 城市概况

  • 企业类型: 制造商
  • 国家注册号码: 1026300763389
  • 成立年: 2001
  • 资产 (卢布): 22,321,000,000
  • 员工总数: 3,320
  • 主要产品: 铝制品
  • 总经理: 斯皮恰克·米哈伊尔·格里戈里耶维奇 (Спичак Михаил Григорьевич)
  • 联系


按行业分公司:

按省州分公司:

按区域分公司:

按城市分公司:

俄中友好城市公司合作网