Armalit 股份公司 (АО «Армалит»)
公司

Armalit 股份公司 (АО «Армалит»)


  • 城市概况

  • 企业类型: 制造商
  • 国家注册号码: 1027802712530
  • 成立年: 1999
  • 资产 (卢布): 5,505,845,000
  • 员工总数: 550
  • 主要产品: 管道阀门
  • 总经理: 库兹涅佐夫·亚历山大·维克托罗维奇 (Кузнецов Александр Викторович)
  • 联系


按行业分公司:

按省州分公司:

按区域分公司:

按城市分公司:

俄中友好城市公司合作网