Aviastar-SP股份公司 (АО «Авиастар-СП»)
公司

Aviastar-SP股份公司 (АО «Авиастар-СП»)


  • 城市概况

  • 企业类型: 制造商
  • 国家注册号码: 1027301570636
  • 成立年: 1997
  • 资产 (卢布): 56,229,000,000
  • 员工总数: 8,000
  • 主要产品: 民用飞机
  • 总经理: 顿措夫·瓦西里·尼古拉耶维奇 (Донцов Василий Николаевич)
  • 联系


按行业分公司:

按省州分公司:

按区域分公司:

按城市分公司:

俄中友好城市公司合作网